Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: ION SO4EP Kft.
Címe: 1213 Budapest Mária királyné útja 181.
Adószám: 24820761-2-43
Közösségi adószám: HU24820761
Cégjegyzékszám: 01-09-184142
Ügyvezető: Ivánczi József
Telefon: (+36) 30 459 4105
E-mail: info@ionerp.hu

Adatkezelési tájékoztató letöltése

A felügyelő hatóság adatai

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html